Свържете се с нас

   Info@kikilondon-bg.com

   0898797821 

   Гр. София, ж.к. Младост 1, Търговски Комплекс - Чергата, ет. 1, офис 30

 

Търговски представител за гр.София и Перник: Габриела Рашкова 

  0899546672

 

 "Лю Сто" ООД, седалище в България, гр. София, п.к. 1750,  ж.к. Младост 1,бл.12,

ЕИК 206489496, данъчен номер и номер по ДДС BG206489496.